Evropa střední - rašeliniště a prameniště

Územně se jedná o rostliny z Polska, Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Jsou to všechno lokality, které mají mokřadní charakter, bez ohledu na jejich nadmořskou výšku a původ. Rozhodně jsou to lokality, kterých v Evropě ubývá.

Třídit podle:

bařička bahenní

Triglochin palustre

drabík stromkovitý

Climacium dendroides

hrotnosemenka bílá

Rhynchospora alba

hvězdoš háčkatý

Callitriche hamulata

hvězdoš kalužní

Callitriche stagnalis

jirnice modrá

Polemonium caeruelum

kakost bahenní

Geranium palustre

kokrhel luštinec

Rhinanthus alectorolophus

kozlík lékařský

Valeriana officinalis

křivonožka vehnutá

Campylopus introflexus

mochna nátržník

Potentilla erecta

ostřice Davallova

Carex davalliana

ostřice Davallova

Carex davalliana

ostřice Hostova

Carex hostiana

ostřice chabá

Carex flacca


Virbotka - virtuální botanická zahrada | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku facebook