Česko - Hodonínská doubrava

Rostliny z lesních porostů západně od Hodonína. Na písčitém podkladu zde v minulosti rostly dubové porosty, proto doubrava. V současnosti je dřevinná skladba výrazně změněna a z dubových porostů zůstala pouze torza. Nadmořská výška většiny území nepřesahuje 200 m nad mořem. Přesto zde rostou druhy, se kterými se setkáváme běžně v místech s podstatně vyšší nadmořskou výškou. Je zde evidováno přes 550 druhů vyšších rostlin. Také nástup jara je zde mírně opožděn.

Třídit podle:

černýš hajní

Melampyrum nemorosum

černýš hřebenitý

Melampyrum cristatum

česnek ořešec

Allium scorodoprasum

čistec přímý

Stachys recta

chmerek roční

Scleranthus annuus

chrastavec Kitaibelův

Knautia kitaibelii

jestřábník Lachenalův

Hieracium lachenalii

jílek vytrvalý

Lolium perenne

kakost krvavý

Geranium sanguineum

kamýšek obecný

Scirpoides holoschoenus

kosatec žlutý

Iris pseudacorus

kostřava slanomilná

Festuca pseudovina

kozlík chlumní

Valeriana collina

kuřinka červená

Spergularia rubra

lipnice bahenní

Poa palustris


Virbotka - virtuální botanická zahrada | Nahoru | Zpět | Na úvodní stránku facebook